اس ام اس سیزده بدر | پیامک سیزده بدر اس ام اس خنده دار سیزده به در,  اس ام اس روز طبیعت,  اس ام اس سیزده بدر اس ام اس مخصوص سیزده بدر   غروب جمعه همین جوریش هم دلگیر هست… فکر کن سیزده به در هم باشه، دیگه زهر ماره… . . هه… .