اس ام اس و پیام روز جهانی عصای سفید متن ادبی در مورد روز عصای سفید, اس ام اس تبریک روز جهانی عصای سفید روز جهانی عصای سفید عصای سفید چونان پرچمی است که به نشان استقلال در دست روشن دلان به حرکت در می آید و آینه ای است که قدرت و نعمت خدایی را