آخرین سنگر سکوته ؛ خیلی حرفا گفتنی نیست . . . . sms عاشقانه سکوت . کنار برکه دلم نشستم و نیامدی دوباره در سکوت خود شکستم و نیامدی سوال کردم از خدا نشان خانه تو را سکوت کرد و در سکوت شکستم و نیامدی . اس ام اس بوی سکوت ۹۲ . همه اخطار