اس ام اس شهادت امام محمد باقر اس ام اس شهادت امام محمد باقر
متن تسلیت و پیامک شهادت امام محمد باقر  اس ام اس شهادت امام محمد باقر پیامک شهادت امام محمد باقر متن تسلیت شهادت امام محمد باقر میشود چشم من (پر ز اشک از غمت) یا باقر گشته هفت آسمان (سیه از ماتمت) یا باقر میزند زهر شرر (بر تن و جان تو) یا باقر میروی سوی
اس ام اس و متن شهادت امام محمد باقر (ع) پیامک شهادت امام محمد باقر علیه السلام