اس ام اس عرفانی فلسفی sms erfani falsafi • • • هرمن کین هیچ‌کس نمی‌تواند به کارمندان این دوره انگیزه ببخشد بلکه این انگیزه می‌بایست درون خود افراد وجود داشته باشد • • • اس ام اس عرفانی فلسفی sms erfani falsafi • • • دوکلوس نفهمی و نادانی سه نوع است : یکی آنکه