اس ام اس و پیامک های فلسفی مرداد ۹۴ اس ام اس فلسفی, پیامک جدید فلسفی, متن های توپ فلسفی ۹۴, جدیدترین جملات فلسفی, اس ام اس های شاخ فلسفی با زندگی قهر نکن ، چون دنیا منّتِ هیچ کس رو نمی کشه ! . •.•.•.• •.•.•.•.• اس ام اس و پیامک های فلسفی مرداد ۹۴