اس ام اس جدید و زیبا – سری ۲  آرام آرامم …مثل مزرعه ای که تمام محصولاتش را ملخ ها خورده اند …دیگر نگران داس ها نیستم …   °•°•°•°•°•°•°• اس ام اس جدید و زیبا – سری ۲  •°•°•°•°•°•°•°   نمی‌دانم تا کی دوستم داریهرجا که باشد باشدهرجا تمام شداسمش را می‌گذارم آخر خط من.باشد؟