گلچینی از اس ام اس های ماه صفر ماه صفر از جمله ماه های پر فضیلت و محترم نزد شیعه است که به آن ارادت زیادی داشته و آن را ارج می نهند. اگر دوست دارید این ماه را با اس ام اس ها و متن های جالب به دوستان تان تسلیت بگویید در این