اس ام اس های تیکه دار اس ام اس های تیکه دار
ترســو بودی ، جاده خیانت را برایت تنگ و تاریک و ترسناک کرده ام امـــا . . . چه شجـــاع شده ای . . . .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ۲۰ میدهم ، شاید هم ۲۱ . . ! خیانت را در لباس عشق بازی کردن هنر میخواهد  ، که تو باهنری . . ! .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. هى لعنتى! بیا
اس ام اس های تیکه دار خرداد ۹۲ مواظبم باشید ، دست هایم را بگیریدمی گویند آلزایمر گرفته ام اما من فقط دنیایتان را نمی شناسم !..