متن های خنده دار و اس ام اس های خفن تلگرام . . . یه آگهی ترحیم خوندم آخرش اینجوری بود:فرزندان آن مرحوم:دکتر بهروزدکتر ژینوسدکتر شهلامهندس فریبرزخسرومعلومه اون «خسرو» خون به جیگر همشون کردهخاااااک تو سرت خسرودیدی آخر دق دادی باباتو؟ . . **** متن های خنده دار و اس ام اس های خفن تلگرام