اس ام اس فلسفی شهریور ۹۴ اس ام اس فلسفی , متن های جدید فلسفی , پیامک های زیبای فلسفی , اس ام اس های شاخ فلسفی سکوت از نداشتن نیست ، از بزرگواریست ! برای همین هیچوقت صدای خدا را نمی شنوی !!! . °•°•°•°•°•°•°• اس ام اس فلسفی شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•° . آدم متعصب