اس ام اس های تیکه دار و فاز سنگین تیر ۹۳ اس ام اس مفهومی , اس ام اس های فاز سنگین , اس ام اس کنایه آمیز, پیامک تیکه دار تیر ۹۳