متن تبریک ولادت امام محمد تقی (ع) اس ام اس ولادت امام جواد, پیامک ولادت امام محمد تقی, جملات تبریک ولادت امام جواد, متن تبریک ولادت امام محمد تقی جملات تبریک ولادت امام جواد (ع) امشب همه جا صحبت جود است و جواد است نامش همه جا ذکر و شعار است دگر هیچ از یمن