اس ام اس و متن تبریک ولادت امام محمدباقر (ع) اس ام اس و متن تبریک ولادت امام محمدباقر (ع)   دهد این مژده را بر فاطمه روح الامین امشب که ماهى آسمانى آمده روى زمین امشب خدا بخشد گلى زیبا به زین العابدین امشب حافظ مکتب و باقر علم دین مرحبا مرحبا، آفرین آفرین