گرگ ها را دوست دارم مرگ را قبول میکنند ، اما هیچ گاه تن به قلاده نمیدهند . . . . اس ام اس فلسفی . رویِ کره ی زمین، چه چیزی می تواند مجلل تر از یک صندلی راحتی، یک کتاب و یک فنجان قهوه باشد! “آنتونی ترولوپ” . اس ام اس فلسفی .