اس ام اس چهارشنبه سوری شعر طنز چهارشنبه سوری, طنز چهارشنبه سوری, متن قشنگ چهارشنبه سوری اس ام اس چهارشنبه سوری   بچه ها امسال ۴شنبه سوری افتاده ۴شنبه پارسالم ۴شنبه بود احتمالا سال دیگم باز ۴شنبست! عجببببب!چرا زودتر نفهمیده بودم؟!؟   اس ام اس چهارشنبه سوری   به جای خرید مواد منفجره در چهارشنبه