پیامک های خنده دار ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ دیروز تولدم بود زنم صد جفت جوراب خریده میگه واسه تولدت و روز مرد و روز عید و سالگرد ازدواج تا بیست سال دیگه اینم زنه ما داریم؟!! * * * یه تاکسی شخصی اومد مسافر بزنه بعد تاکسی خطیه نذاشت اومد بزور یارو رو برد تو ماشین