بیماری آنسفالیت, التهاب مغز, ویروس آنسفالیت بیماری آنسفالیت, التهاب مغز در این مطلب از ابرتازه ها اطلاعاتی درباره بیماری آنسفالیت یا التهاب مغز را بیان می نماییم. برای بهره بردن از این مطلب با ما همراه باشید. آنسفالیت (encephalitis) یعنی التهاب و تورم مغز که نوعی عفونت ویروسی یا باکتریایی مانند مننژیت می‌باشد. انسفالیت بیماری شایعی