پیامک تیکه دار و اس ام اس کوبنده بهمن ۹۲ کجای زندگی را با تو مشترک بوده ام که حالا تلفن خوش خیالت تو را مشترک مورد نظر من میخواند ؟! مورد نظر شاید ولی مشترک !؟ هه ، گفتم که خوش خیال است ! . . بعضیارو اگه با پودر ۲۴آنزیم هم بشوری بازم