یکی از بزرگترین اشتباهات رایج در طراحی و دکوراسیون نشیمن انتخاب مبلمان نامناسب برای این فضاست. در ادامه به سایر اشتباهات بزرگ در دکوراسیون اتاق نشیمن اشاره خواهیم کرد. اشتباهات دکوراسیون اتاق نشیمن ما نکات بسیاری در رابطه با چیدمان و دکوراسیون مناسب و اصولی فضای نشیمن با شما عنوان کرده ایم و ترفندها و