زندگینامه دهخدا + آثار علی اکبر دهخدا دهخدا یکی از بنیانگذاران طنز در ایران است