یکی از شعرهای نوستالوژیک و زیبا برای بسیاری از ما ها ، سرود خمینی ای امام هست. در این مطلب متن نوشتاری سرود خمینی ای امام را برای شما عزیزان در سایت ابرتازه ها قرار دادیم. متن کامل سرود خمینی ای امام  خمینی ای امام، خمینی ای امام (۲) ای مجاهد ای مظهر شرف ای