اشعار میلاد حضرت علی علیه السلام اشعار تبریک میلاد حضرت علی (ع)   همیشه شکر آن حیّ جلی گویم که تا نفس دارم ، علی علی گویم   ای تو بر همه عالم ولی نور حق بود از تو منجلی یا علی یا علی علی علی یا علی یا علی یا علی علی علی   یا