شعر ای نم نم باران از سعید بیابانکی ای نم نم باران, بیوگرافی سعید بیابانکی, شعر از سعید بیابانکی شعر ای نم نم باران ، اشعار سعید بیابانکی بیوگرافی سعید بیابانکی ؛ سعید بیابانکی متولد ۱۳۴۷ در خمینی‌شهر شاعر ایرانی است. او عضو شورای سیاست گذاری جشنواره شعر فجر بوده است. نیاکان او اهل منطقه خور