اشعار سلمان ساوجی اشعار سلمان ساوجی
شعر نوبهار و عشق و مستی از سلمان ساوجی شعر نوبهار و عشق و مستی از سلمان ساوجی  خواجه جمال الدین سلمان ابن خواجه علاءالدین محمد مشهور به سلمان ساوجی در دههٔ اول قرن هشتم هجری در ساوه متولد شد. وی در اواخر عمر منزوی شد و به زادگاه خود بازگشت و در همانجا در
دل به بوی وصل دل به بوی وصل (سلمان ساوجی) اشعار سلمان ساوجی, شعر و ترانه