اشعار ژاله اصفهانی, می پرسی از من اهل کجایم , دیوان اشعار ژاله اصفهانی اشعار ژاله اصفهانی, می پرسی از من اهل کجایم در این مطلب از ابرتازه ها اشعار ژاله اصفهانی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب ما را همراهی نمایید. ژاله اصفهانی با نام اصلی مستانه سلطانی -اتل سلطانی(ethel) (زاده