ورم لب ، دلایل و راههای درمان ورم لب ورم لب می‌توان نشانه‌ای از یک بیماری نهفته‌ باشد  اثر یا نقش لب انسان همانند اثر انگشتمان منحصر به فرد می‌باشد، به طوری که، هیچ دو نفری دارای اثر لب یکسانی نیستند. اغلب، روز بعد از گذراندن شبی خارج از شهر و یا کار کردن تا