آشنایی با آداب و رسوم مردم گلستان در ماه رمضان در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با آداب و رسوم مردم گلستان در ماه رمضان آشنا می نماییم. با ما همراه باشید.  آداب و رسوم مردم گلستان در ماه رمضان ، آیین های ماه رمضان خانه تکانی : در بین مردم ترکمن