به گزارش پرداد : دو خواهر کانادایی برنده مسابقات اسکی پرش المپیک سوچی شدند. جاستین دوفور و خواهرش چوله موفق شدند نفر اول و دوم رقابتهای پرش با اسکی المپیک سوچی شوند. این دو خواهر کانادایی در حالیکه دستان یکدیگر را در دست داشتند روی سکو اهدای مدال رفتند. یکی از آنان به خبرنگاران گفت