تولد امام حسن, میلاد امام حسن مجتبی, ولادت امام حسن مجتبی (ع) میلاد امام حسن مجتبی, ولادت امام حسن مجتبی (ع) در این مطلب از ابرتازه ها نگاهی به زندگی و ولادت امام حسن مجتبی (ع) می اندازیم. برای بهره بردن از این مطلب ما را همراهی نمایید. در سال سوم هجرت و در شب