اما ریس جونز، نامزد گرت بیل است. “اما” و “گرت” یک دختر به نام “آلبا” دارند. عکس های نامزد گرت بیل دانلود عکس گرت بیل و همسرش منبع : سیمرغ