انتقال ویروس ایدز انتقال ویروس ایدز
۱۰ آذر روز جهانی ایدز ۱ دسامبر روز جهانی ایدز ، نامگذاری روز جهانی ایدز نامگذاری روز جهانی ایدز از سال ۱۹۸۸ اول دسامبر (برابر ۱۰ آذر) روز جهانی ایدز نامگذاری شده است و هر ساله برای این روز، شعار خاصی نیز در نظر گرفته می‌شود. هدف عمده از این کار این است که به
آیا حشرات میتوانند بیماری ایدز را انتقال دهند؟ ویروس بیماری ایدز مدت بسیار زیادی در بدن حشره زنده نمی‌ماند