مردی که در پی اختلاف و به قصد انتقامگیری از همکارش که یک زن جوان است، او را با اسید سوزانده، از سوی کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی شهرستان قدس در غرب استان تهران دستگیر شد. بازپرس محسن پورساداتی، رئیس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قدس در این باره گفت: ساعت هشت صبح بیست