یک روز پرانرژی با نوشیدن آب اول صبح خوردن آب اول صبح, فواید نوشیدن آب, آب خوردن بعد از بدار شدن مردم اول صبح ها چای یا قهوه را ترجیح می دهند اما می توانید آب را جایگزین این دو نوشیدنی کنید. دلایلی وجود دارد که یک لیوان آب اول صبح را به هر کسی