در رویداد MWC باید منتظر کلی هیجان باشیم.  سال ۲۰۱۳ رو به اتمام است و در ابتدای سال آینده رویدادی بزرگ برگزار خواهد شد که درآن خبرهای بسیار جالبی از هندست‌های در راه کمپانی‌های بزرگ خواهیم شنید و چشممان به جمالشان روشن خواهد شد. در زیر ۱۰ تا از برترینهای این رویداد را معرفی خواهیم