به گزارش واحد مرکزی خبر ، نیروهای ضد شورش در سوئد ، شیوه جدیدی برای متفرق کردن معترضان در این کشور بکار گرفته که در آن به جای گاز اشک آور یا آب گرم ، از “گاز خنده ” یا اکسید نیتروژن استفاده شده است . به گزارش یک روزنامه سوئدی، پلیس این کشور روز