بیماری پوستی اگزما در کودکان در این مطلب از ابرتازه ها درباره بیماری پوستی اگزما در کودکان توضیحاتی داده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. بیماری اگزما ٬ اگزما در کودکان اگزمای پوستی یکی از شایع‌ترین بیماری‌های پوستی در کودکان و نوزادان است که دلیل و درمان قطعی آن هنوز مشخص نشده است.