سختی‌های زندگی, شرایط زندگی سخت, ویژگی‌های افراد تاب‌آور شرایط زندگی سخت, ویژگی‌های افراد تاب‌آور زندگی مدرن با تغییر و تحولات سریع، پیچیده و گاه مهار نشدنی، نیاز انسان به مهارت های انعطاف پذیری و مدیریت شرایط را دو چندان کرده است. یکی از این مهارت ها، تاب آوری است. در این مطلب از ابرتازه ها