چگونه با کودکی که اشتباهش را نمی پذیرد برخورد کنیم؟ اگر کودک شما به کاری که انجام داده است اعتراف نمی‌کند و دروغ می‌گوید نباید با روش‌های اشتباه او را وادار به اعتراف کنید.