خوش رفتاری در خانه از لسان دین در این مطلب از ابرتازه ها درباره خوش رفتاری در خانه از زبان دین توضیحاتی را بیان نموده ایم. برای بهره بردن از این مطلب با ما همراه باشید. بد اخلاقی مرد در خانه ٬ برخورد با مرد بد اخلاق امیرالمؤمنین (علیه السلام) در روایتی سه خصلت را لازمه رفتار