روش هایی برای برخورد با شوهر خسیس در زندگی اگر فکر می کنید که همسرتان خسیس است در ابتدا یک سنجش انجام بدهید‎   زندگی کردن با شوهر خسیس شاید به نظر شما کار بسیار سختی باشد. اگر شما هم فکر می کنید همسرتان جزو دسته شوهران خسیس است بهتر است خواندن این مقاله را از