روز سوم مذاکرات ژنو۲ در ۱۸ آبان ۹۲ به گزارش خبرگزاری فارس، ژنو میزبان مذاکرات ایران و ۱+۵ (فرانسه، آمریکا، انگلستان، روسیه، چین و آلمان) درباره حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران است. ۱۵:۱۸ چرا فابیوس در ژنو برای شیوخ عرب کاسه داغ‌تر از آش می‌شود؟ ۱۵:۱۳ سوئد: اختلافات درباره برنامه هسته‌ای ایران نباید به تاخیر