راهنمای کاشت شوید + نحوه نگهداری از شوید اگر می‌خواهید در زمان اولین ترشی یا شور خیار، شوید های شما آماده باشد، کاشت آن ها را یک یا دو هفته قبل از آخرین سرمای بهاری آغاز کنید.