بررسی یک پدیده عجیب در خصوص جریان آب جریان آب یکی از پدیده های جالب و دوست داشتنی است که در اطراف مان وجود دارد. این بار به غیر از آرامشی که دیدن آن نصیب تان می کند یک پدیده عجیب نیز نظر بسیاری را به خود جلب کرده است. با ابرتازه ها همراه باشید.