اضطراب پس از زلزله, دلشوره و اضطراب, کاهش استرس اضطراب پس از زلزله, دلشوره و اضطراب در این مطلب از ابرتازه ها درباره چگونگی کنار آمدن با غم و اضطراب پس از زلزله توضیحاتی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. زلزله یکی از بلایای طبیعی است که صدمات مالی،