نحوه برقراری ارتباط با نوزاد در این مطلب از ابرتازه ها نحوه برقراری ارتباط با نوزاد را توضیح داده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. ارتباط با نوزاد ٬ برقراری ارتباط با نوزاد ممکن است کمی زمان ببرد تا یک ارتباط عمیق و دلبستگی دوطرفه بین شما و نورادتان برقرار گردد.