شرکت برق توکیو ژاپن اعلام کرد احتمالاً یک موش منجر به قطع برق نیروگاه هسته ای فوکوشیما دائیچی شده است. به گزارش واحد مرکزی خبر، شرکت برق توکیو (تِپکو) که مسئولیت اداره نیروگاه هسته ای آسیب دیده فوکوشیما دائیچی در ژاپن را بر عهده دارد، اعلام کرد علت قطعی برق این هفته در نیروگاه احتمالاً