مدیرکل دفتر ازدواج وزارت جوانان می‌گوید دخترها باید تا ۱۹ سالگی ازدواج کنند. آن هم درحالی که در کنوانسیون حقوق کودک که ایران به عضویت آن درآمده است، افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند. مسعود امینی مناسب‌ترین سن برای ازدواج در دختران را بین ۱۵ تا ۱۹ سال و پسران را نیز بین ۲۰