برنامه‌های از پیش نصب شده, حذف برنامه های برنامه‌های پیش‌فرض ویندوز ۱۰ حذف برنامه های پیش فرض ویندوز ۱۰, برنامه‌های پیش‌فرض ویندوز ۱۰ در این مطلب از ابرتازه ها نحوه حذف برنامه های پیش فرض ویندوز ۱۰ را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب ما را همراهی بفرمایید. ویندوز ۱۰ شامل برنامه‌های از