برنامه‌ ریزی برنامه‌ ریزی
●برنامه ریزی دقیق در فرایند استخدام این مقاله به فرآیند استخدام از لحظه‌ استعفای کارکنان یا استخدام یک فرد می‌پردازد. استخدام، فرآیندی پر هزینه است، اگر نتوان افراد مناسب را انتخاب و استخدام کرد آنگاه هزینه‌های آن بر اساس عملکرد سازمانی و چرخش بالای کارکنان به شدت بالا خواهد رفت. برای به حداقل رساندن این
یک برنامه‌ریزی برای امتحانی موفق در این مقاله قصد داریم به دانش‌آموزانی که به برنامه اورژانسی تحصیلی نیاز دارند و می‌خواهند خود را برای امتحان پایان ترم آماده کنند، پیشنهادهایی بدهیم. پایان مدرسه نزدیک است و بزودی فصل امتحان‌ها شروع می‌شود. یکسری از دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل می‌شوند و مدرسه را برای همیشه ترک می‌کنند؛ اما بقیه،